Gaplamanyň dürli görnüşleri

Biz kim?

Guanç Guangzhouou Oemy Daşky Gurşaw Dostly Gaplaýyş Co., Limited, Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde çeýe gaplama önümlerini öndürýän OEM & ODM.Toparymyz 2008-nji ýyldan bäri gaplaýyş torbalary pudagynda işleýär. Öň ​​zawodymyz Dongguan şäherinde ýerleşýärdi, dürli gaplama dizaýny, önümçilik, çap we satuw hyzmatlaryny diňe içerki bazar üçin üpjün edýärdik.Global plastmassa hapalanmagy gitdigiçe çynlakaýlaşýarka, diňe içerki bazar üçin däl, eýsem dünýä bazary üçinem has zaýalanýan ekologiýa taýdan arassa gaplaýyş haltalaryny ösdürmeli we öndürmelidigimize düşünýäris.Şeýlelik bilen, 2017-nji ýylda doly biodegrirlenip bilinýän we kompostlap bolýan gaplama önümçiligine ünsi jemledik, şol wagt diňe “Oemy Environmental Friendly Packaging Co., Limited” diýip atlandyrýarys.

Biodegrirlenip bilinýän gaplamalarda köp ýyllyk ösüş bolansoň, has köne müşderilere we täze müşderilere gaplamalaryny doly biodegrirlenip bilinjek materiallar hökmünde üýtgetmäge kömek etmekden hoşal.Işewürligiň ösmegi bilen önüm öndürmek üçin has gowy gurşaw gerek.Şol bir wagtyň özünde, Guanç Guangzhouou sebitiniň syýasatynyň täze ekologiýa taýdan arassa gaplama pudagymyzyň ösmegine has amatlydygyna göz ýetirdik, şonuň üçin kompaniýany 2021-nji ýylyň awgust aýynda Guanç Guangzhouou şäherine göçürdik we resmi taýdan “Guangzhou Oemy Daşky gurşawy goramak gaplaýyş kärhanasy, çäklendirilen”. "

Sorag

Bizi yzarla

  • facebook
  • you_tube
  • instagram
  • Baglanyşyk